خانه تکانی  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 20 اسفند‌ماه سال 1393 در ساعت 02:57 ب.ظ

وقتی خانه تکانی می کنی چیزهایی پیدا می شوند که مدتی برای پیدا کردنشان زمین و زمان را به هم ریخته ای و ازنبودنشان اعصابت خط خطی بوده...
امروز که آن گمشده ها را می بینی
می‌فهمی که زندگی بدون آن‌ها هم جریان خود را داشته...
دنیا هم همین‌طور است امروز هستیم فردا نه...
ودر نبودمان جایگزین‌هایی هستند
تا دنیا از حرکت نایستد...
خانه تکانی این مزیت را دارد که به ما یاد می دهد...
هیچ تقدیری فاجعه نیست...
تلاش کنیم ولی بقیه را واگذار کنیم به وجود بی همتای او...