بپرس خوبترین کدام است؟  چاپ

تاریخ : شنبه 9 اسفند‌ماه سال 1393 در ساعت 10:27 ق.ظ

بایست و بدان، آنگاه برو. قبل از انجام کارها لحظاتی مکث کن و بپرس خوب‌ ترین کدام است؟ به این معنی که شتابزده واکنش نشان ندهید. واکنش فوری خوب است اما واکنش شتابزده مخرب است. لحظه‌ ای توقف کن و ببین خوب‌ ترین کار ممکن چیست؟ و چکار باید کرد؟